top of page

Verificarea tehnică a proiectelor (atstare MLPAT)

În funcție de tipul, dimensiunea și complexitatea proiectului, categoria de importanță și cerințele esențiale la care trebuie să răspundă proiectul conform legii 10/1995 privind calitatea în construcții, se alocă un verificator sau o echipă de verificatori care asigură îndeplinirea obiectivelor de corectitudine și completitudine, atât în etapa de proiectare, cât și în etapa de execuție, prin verificarea dispozițiilor de șantier necesare schimbărilor inerente la care sunt supuse proiectele în ziua de azi. 

Odată numită, echipa de verificatori de proiect Bimart preia de la beneficiar obligațiile privind calitatea procesului de proiectare reprezentându-l pe acesta în relația cu echipele multidisciplinare de proiectare. 

Primul pas este planificarea din punct de vedere calitativ și cantitativ a informației ce trebuie livrată în cadrul contractului de proiectare generală și/sau proiectare de specialitate. 

Abordarea BIM presupune elaborarea în colaborare cu proiectanții a unui plan digital de livrare a

informației, respectiv cine (ce specialitate de proiectare) /ce (ce informație de proiectare) /când (în ce etapă a proiectului) trebuie să livreze și care sunt specificațiile de calitate în raport cu tema de proiectare. O astfel de abordare asigură un proces eficient de livrare a proiectului atât digital, cât și în format hârtie și un proces de verificare și asumare de către verificatori prin semnare și ștampilare, inclusiv prin semnare digitală dacă este cazul, a documentației de proiect evitând pe cât posibil erorile, necesarul de refacere și blocajele. 

SOLICITĂ O OFERTĂ: office@4projects.ro

bottom of page