top of page

Management de Proiect

 

Asigurăm managementul proiectelor pentru investiții în construcții în toate fazele acestora: concepție, proiectare, execuție, recepție. Abordăm integrat aspectele de scop, calitate, cost, timp, comunicare, riscuri, resurse umane, procurare, echipa Bimart reprezentând Beneficiarul sau Investitorul.

Colaborăm ca reprezentanți ai Beneficiarului sau Investitorului cu toate părțile interesate: arhitecți, ingineri proiectanți, consultanți în finanțare, consultanți imobiliari, prestatori servicii, autorități publice, avizatori, antreprenori generali, antreprenori de specialitate, furnizori, montatori etc. 

Abordăm proiectele folosind tehnologii și metode moderne de lucru bazate pe digitalizare și Building Information Modelling (BIM). Aducem un aport substanțial de know-how în managementul proiectelor, dobândit pe parcursul a peste 10 ani de experiență în proiecte variate.

DEFINIREA ȘI STRUCTURAREA PROIECTELOR

Definim scopul proiectului în colaborare cu beneficiarul sau investitorul, pe baza planului de afaceri pentru proiectul de investiții în construcții și a planului de management al proiectului. Defalcăm pe activități proiectul – Work Break Down Structure (WBS) - pentru specificarea conținutului proiectului și asigurarea livrării complete, conform obiectivelor. 

CONSULTANȚĂ PRIVIND COSTURILE PROIECTELOR

Oferim consultanță pentru costuri pornind de la faza de concept, proiectare, ofertare-contractare și până la execuția lucrărilor. Folosim standarde internaționale pentru estimarea, planificarea și controlul costurilor proiectelor, cu obiectivul de a le optimiza pentru încadrarea în parametrii bugetului. Facem estimare de costuri, întocmim bugetul și planul de costuri, monitorizăm și raportăm în timp real, pentru încadrarea în bugete.  

PLANIFICAREA ȘI MONITORIZAREA PROIECTELOR, SUB-PROIECTELOR, A PROGRAMELOR DE INVESTIȚII ȘI A PORTOFOLIILOR DE PROIECTE

Planificăm activitățile prin metode precum Analiza Drumului Critic, Linia de Echilibru, Timp Locație și planificare 4D, respectiv simulăm execuției lucrărilor prin integrarea graficului de execuție cu modelul 3D BIM al proiectului. Oferim o planificare integrată a resurselor și costurilor și monitorizăm în permanență progresul proiectului pe baza planificării de referință. Facem Analiza Valorii Dobândite.

PROCURARE DE LUCRĂRI ȘI SERVICII ÎN PROIECT

Gestionăm procurarea prin integrarea lanțului de aprovizionare și aplatizarea acestuia prin managementul direct al furnizorilor, utilizând tehnologii avansate de analiză și decizie, planificare, coordonare și control. Asigurăm resursele optime pentru livrarea proiectului în termeni de calitate, durată de execuție și buget, prin adaptarea metodelor tradiționale de tip proiectare-ofertare-execuție sau moderne, proiectare și execuție, dar și pe cele inovative, bazate pe digitalizare și Building Information Modelling (BIM).

SOLICITĂ O OFERTĂ: office@4projects.ro
bottom of page