top of page

Consultanță în achiziții

Bimart furnizează consultanță în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea 98/2016 privind achizițiile publice, dar și cu standardele organizaționale și cerințele clientului, de la planificarea achizițiilor, derularea procedurilor de achiziție, până la semnarea contractelor și monitorizarea îndeplinirii acestora.

Serviciile noastre de consultanță acoperă întreg procesul:

- Stabilirea cerințelor, a strategiei privind achizițiile, a metodei de procurare la nivel de proiect, fie ea tradițională (proiectare-ofertare-execuție), modernă (proiectare și execuție) sau inovativă.  

- Livrarea integrată a proiectului, elaborarea planului de achiziții la nivel de proiect, acordând importanță armonizării contractelor de servicii cu cel de execuție, evitând contradicțiile și suprapunerile între obligațiile proiectantului, supervizorului/dirigintelui de santier, verificatorului de proiecte, executantului. 

- Elaborarea documentație de atribuire, fișa de date, criterii de evaluare, caiet de sarcini, formulare, draft

bitem_10-consultantaachizitiiBimart.jpg

contract, derularea procedurii, răspunsuri la clarificari, evaluarea ofertelor din punct de vedere al eligibilității, evaluarea tehnică și financiară, elaborarea rapoartelor de evaluare și a raportului procedurii, desemnarea câștigătorului, asistență la semnarea contractului și, dacă este cazul, monitorizarea îndeplinirii acestuia. 

- Totodată, asiguram și suport tehnic și juridic ofertanților pe probleme speciale cerute în caietele de sarcini, precum: metode speciale de planificare integrată a activităților, resurselor și costurilor, Building Information Modelling (BIM), sisteme informaționale pentru construcții, necesare în cadrul proiectelor. 

SOLICITĂ O OFERTĂ: office@4projects.ro
bottom of page