top of page

Proiectare

 

Abordăm integrat proiectarea, având în vedere atât execuția, operarea, cât și mentenanța. Începem proiectarea cu finalizarea proiectului în minte. 

 

FAZELE DE PROIECT PE CARE LE ACOPERIM:

- Studiu de Pre-fezabilitate (SPF); 

- Studiu de Fezabilitate (SF); 

- Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI); 

- Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC);

- Proiect Tehnic (PT);

- Detalii de Execuție (DE);

- Documentație As-Built (AB);

 

SPECIALIZĂRI, PROCESE ȘI ETAPE PE CARE LE ACOPERIM:

(Uniclass 2015 Project Management; CPV, mai multe coduri pretabile la un serviciu)

- Arhitectură 

- Structură de rezistență

- Instalații termice și de ventilații

- Instalații sanitare

- Instalații electrice

- Instalații de protecție la foc și de stingerea incendiilor

- Proiectare pentru Autorizație de Securitate la Incendiu

- Studiu geotehnic

- Studiu topografic

- Studii peisagistice, de mediu, de trafic, alte studii

- Expertiză tehnică

- Audit energetic

- Obținerea certificării de clădire verde LEED/BREEAM

- Verificare tehnică

bitem_2-proiectareBimart.jpg
SOLICITĂ O OFERTĂ: Ofice@4projects.ro
bottom of page