top of page
FieldView1.jpg

KNOW HOW

analiza-drum-critic-Novart-Engineering

Planificare prin Analiza Drumului Critic

Expertii BIMART Solutions realizeaza planificarea proiectelor prin metoda Analizei Drumului Critic, care tine cont de toate fazele proiectului – proiectare si executie lucrari de constructii (toate specialitatile – structura, arhitectura si finisaje, instalatii sanitare, electrice, HVAC, curenti slabi, echipamente), finalizare proiect si predare.

 

Realizam structura de defalcare pe activitati a proiectului (Work Breakdown Structure), care va cuprinde toate fazele si pachetele de lucrari ce trebuie realizate in proiect. Totodata, stabilim si explicam punctele cheie din proiect si principalele livrabile ale proiectului.

 

In faza de executie, echipa BIMART Solutions face planificarea proiectului tinand cont de conditionarile tehnologice, organizatorice si externe ale proiectului. Elaboram un memoriu tehnologic care va descrie lucrarile ce urmeaza a fi executate, riscurile, modul propus de abordare a executiei lucrarii, echipamentele si utilajele folosite (macarale, cofraje, schele, lifturi
de fatada).

 

Conditiile actuale de desfasurare a proiectelor de constructii impun utilizarea sistemelor informatice de management de proiect. Utilizam, la un nivel avansat, instrumente precum Microsoft Project, Primavera, Asta PowerProject. Pentru proiecte liniare (constructie si reabilitare de drumuri)

utilizam Tilos.

Managementul Costurilor

Costul unui proiect de constructii este unul dintre cei mai importanti parametri care trebuie indepliniti pentru succesul proiectului. Mentinerea costului in limitele bugetului reprezinta intotdeauna rezultatul unui management eficient. Managementul costurilor implica estimarea realista a costurilor, planificarea si controlul permanent al acestora.

 

In faza de initiere a proiectelor, specialistii BIMART Solutions estimeaza costurile de investitie, analizeaza cash-flow-ul proiectului pe perioada de executie si exploatare, stabilesc necesarul de finantare si calculeaza indicatorii financiari ai proiectului.

 

In faza de proiectare si executie, implementam bugetul planificat, asigurandu-ne ca fiecare pachet de lucrari ce urmeaza a fi contractat se incadreaza in buget. Stabilim impactul pe care il au asupra costurilor proiectului schimbarile care pot aparea in proiect.

 

Costurile vor fi alocate pe activitatile proiectului, in sistemul de management de proiect folosit, si vor fi monitorizate periodic, odata cu actualizarea graficului de executie, constituind totodata si un sistem de realizare a situatiilor de plata catre contractori. Vor fi evitate astfel platile unor lucrari nerealizate.

managementul-costurilor-Novart-Engineering
managementul-resurselor-Novart-Engineering

Managementul Resurselor

Managementul resurselor presupune estimarea necesarului de resurse pentru realizarea proiectului de constructii in toate fazele acestuia, planificarea utilizarii resurselor prin alocarea lor pe activitatile graficului de executie si monitorizarea utilizarii acestora. Managementul resurselor se face in toate fazele: initiere, achizitii-ofertare, executie.

 

O buna planificare a resurselor tine cont de necesarul de resurse in faza de proiectare: arhitecti, ingineri proiectanti, consultanti, si in faza de executie: resursele antreprenorilor si subantreprenorilor (cu resurse umane, materiale, utilaje calculate pe baza productivitatilor si a volumelor de lucrari) si ale principalilor furnizori de materiale, echipamente si servicii pentru obtinerea unui program realist de executie al proiectului, evitarea intreruperilor, supraalocarilor, depasirilor de costuri si conflictelor in realizarea proiectului.

 

Pe perioada executiei proiectului, BIMART Solutions efectueaza actualizarea periodica din punct de vedere al utilizarii resurselor, analiza resurselor utilizate, calculul necesarului de resurse materiale, forta de munca si utilaje necesare pentru finalizarea fazelor sau a proiectului si optimizarea permanenta a utilizarii resurselor.

Prin utilizarea tehnologiilor moderne in managementul resurselor proiectelor de constructii si crearea de modele in cadrul proiectelor care sa simuleze in mod real utilizarea resurselor in proiect, va ajutam sa reduceti  costurile, durata de realizare a proiectelor si riscurile.

Managementul Riscurilor

Activitatea de management al riscurilor trebuie sa fie o preocupare permanenta a oricarei companii de constructii sau de investitii.

 

BIMART Solutions asigura dezvoltarea, la nivel de organizatie, a metodologiei de management al riscurilor, a unui registru standard de riscuri pe baza experientei anterioare, care asigura eficienta in managementul riscurilor pentru fiecare proiect pe care compania il desfasoara.

 

Analiza la risc a unui proiect include:  elaborarea unui registru de riscuri aplicabile pe proiectele analizate; analiza calitativa si cantitativa a riscurilor; stabilirea impactului pe care il au riscurile asupra costurilor, asupra termenelor de executie si al calitatii; elaborarea a 3 scenarii de realizare a proiectului (optimist, cel mai probabil, pesimist) care stau la baza deciziilor manageriale tactice si strategice necesare in derularea proiectului; elaborarea de scenarii "what-if" pentru stabilirea tehnologiilor folosite in proiect; actualizarea, atunci cand este cazul, a registrului de riscuri.

 

BIMART Solutions asigura consultanta in managementul riscurilor, atat la nivel de organizatie, cat si la nivel de proiect, si ajuta la dezvolatarea standardelor companiei pentru managementul riscurilor, a registrelor de risc la nivel de organizatie sau de proiect, analiza la risc utilizand software specializat, precum si monitorizarea riscurilor.

managementul-riscurilor-Novart-Engineering
bottom of page