top of page

Supervizarea lucrărilor

 

În condițiile unui contract de antrepriză generală sau antrepriză de specialitate bazat pe Condițiile de Contract FIDIC sau pe clauzele Contractelor Naționale stabilite de Hotărârea de Guvern nr. 1/2018, supervizorul Bimart preia responsabilitatea coordonării, monitorizării și controlului activităților desfășurate în cadrul proiectului în etapa de execuție sau și în etapa de proiectare (în cazul contractelor de proiectare și execuție) din punct de vedere al calității, bugetului și termenelor de execuție. 

În colaborare cu beneficiarul, Bimart stabilește obiectivele serviciului de supervizare, a planului calității, respectiv manualul de proceduri de supervizare, în vederea asigurării calității în construcții, încadrarea în termenele de execuție, respectarea proiectului, a cerințelor legale și implementarea în teren a solicitărilor clientului, monitorizarea antreprenorilor și subantreprenorilor în vederea îndeplinirii sarcinilor din contractele de execuție a lucrărilor, de servicii și de furnizare.

SOLICITĂ O OFERTĂ: office@4projects.ro
bottom of page