top of page

Dirigenție de șantier
 

Asigurăm abordarea completă a aspectelor privind calitatea lucrărilor de construcții reprezentând beneficiarul/ investitorul în relația cu reprezentanții antreprenorilor generali/ executanților lucrărilor, asigurarea respectării legislației și normativelor în construcții în conformitate cu Ordinul 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginților de șantier. 

ECHIPA DE DIRIGINȚI DE ȘANTIER DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI ÎN:

Etapa de pregătire a proiectelor de investiții (pre-construcție):

- analiza documentației de proiectare, verificarea corespondenței cu avizele, acordurile și autorizația de construire etc.

Etapa de execuție:

- verificarea calității materialelor și a produselor puse în operă, verificarea tehnică a proiectelor, urmărirea

execuției și verificarea realizării corecte a execuției lucrărilor de construcții, respectarea pe șantier a proiectului de execuție, gestionarea relației cu Inspecția de Stat în Construcții etc. 

Etapa de recepție:

- asigurarea întocmirii corecte a documentației de carte tehnică și predarea-preluarea obiectivului de către beneficiar /utilizator etc. 

Etapa de garanție de bună execuție a obiectivului construit.

SOLICITĂ O OFERTĂ: office@4projects.ro
bottom of page