top of page

Information Management

Bimart are ca obiectiv transformarea digitală a sectorului construcțiilor prin implementarea standardului de BIM SR EN ISO 19650 și aplicarea OUG140/2020 privind semnatura digitală în construcții, arhitectura si urbanism.

Ca urmare, în cadrul contractelor pe care le derulează ca manager de proiect, proiectant general, verificator de proiect, supervizor/diriginte de șantier, Bimart își asuma rolul de Information Manager ca parte din oferta de livrare digitalizată și BIM, acceptată de client pentru proiect.

Efectele numirii Bimart ca Responsabil de Procesul de Management Informațional sunt directe și imediate:

- Cresterea capacitatii de a livra in proiectare si executie in constructii;

- Eliminarea blocajelor in derularea investitiilor prin eliminarea birocratiei generată de procesele bazate pe hartie;

- Reducerea costurilor cu pana la 20% in proiectare si cu pana la 10% in executia lucrarilor;

- Reducerea cu peste 20% a duratei totale a procesului investitional in constructii.

 

Etapele procesului:

1. Numirea Bimart ca Information Manager. 

2. Analiza cerintelor si capabilitatilor echipei extinse de proiect in vederea implementarii BIM.

3. Creare procedura management informational – BIM – la nivel de proiect, din perspectiva investitorului/beneficiarului.

4. Initierea si planificarea proiectului pe aspecte de SR EN ISO 19650 BIM: Common Data Environment (CDE) BIM 

- Structura documentatiei – online si local – transpunerea proceselor si a livrabilelor conform 

HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice.

- Matrice permisiuni & RACI

- Fluxuri de lucru

- Conventie de denumire a documentelor 

- Information Planner & Roles

5. Crearea si predarea/livrarea documentatiei conform standardului si procedurii BIM, respectiv:

- creare documentatie grafica 3D BIM & 2D in aplicatiile proprii ale echipelor – BlenderBIM, Revit, 

Archicad, AutoCAD, Tekla etc.

bitem_produse2_300x300px-05.jpg

- creare documentatie non-grafica, alfanumerica, in aplicatiile proprii ale echipelor – aplicatie procesare texte similara Microsoft Word, aplicatie de calcul tabelar similara Microsoft Excel, aplicatie de planificarea proiectelor similara Microsoft Project etc.

- predare documentatie in CDE in format interoperabil, fisier principal - .ifc pentru 3D BIM si .pdf pentru 2D si non-grafica, alfanumerica

- predare documentatie in CDE, in format nativ, fisier secundar – BlenderBIM, .blend; Revit, .rvt; 

Archicad, .pln; Autocad, .dwg; Tekla, .Tekla, Microsoft Word, .docx; Microsoft Excel, .xlsx; Microsoft Project, .mpp

6. Verificare, coordonare si semnare:

- interna, la nivel de specialitate, arhitectura, structura, instalatii etc. pentru proiectare; 

- coordonarea documentatiei grafice 3D BIM & 2D la nivel de sef de proiect/manager de proiect, 

information manager (din partea Beneficiarului) – adnotare;

- semnarea electronica a documentatiei prin deschiderea documentului .pdf direct din platforma unde este livrat si aplicarea semnaturilor - la fiecare semnatura revizia documentului se indexeaza.

- pentru documente de proiectare, pe care semneaza in jur 4-5 persoane, respectiv arhitectul/inginerul elaborator, verificatorul/verificatorii de proiect, avizatorul/avizatorii, si entitatea elaboratoare (sigilare electronica), vor exista 4 sau 5 revizii, pastrandu-se ultima revizie, cea semnata de toti, vizibila, dar putandu-se consulta si restul de revizii.

- pentru documente de executie, pe care semneaza in jur de 3-4 persoane, exemplu proces verbal de lucrari ascunse - Sef santier, RTE, CQ, Diriginte de santier, documentul va avea 3 sau 4 revizii, pastrandu-se ultima revizie, cea semnata de toti, vizibila, dar putandu-se consulta si restul de revizii.

7. Utilizare documentatie semnata electronic conform OUG140/2020

- utilizare pentru coordonare;

- utilizare pentru avizare, aprobare, autorizare, prin accesare direct in CDE sau prin link din CDE si emitere aviz, aprobare, autorizare in CDE sau transmitere pe email;

- utilizare pentru ofertare-contractare – din punctul nostru de vedere nu mai este nevoie de criparea documentatiei la incarcarea in SEAP, ci de aplicarea a inca unei semnaturi de catre Autoritatea Contractanta;

- utilizare in executia lucrarilor, prin accesarea direct in CDE de pe device-uri din birou sau de pe 

santier, sau descarcare locala si eventual printare/plotare documente in caz de necesitate;

- utilizarea in verificarea si receptia lucrarilor.

SOLICITĂ O OFERTĂ: office@4projects.ro
bottom of page